hotline
Trang chủ Hãng sản xuất AKAI (Mỹ)
Tên nhà sản xuất:AKAI (Mỹ)
Website:http://www.akaipro.com/en/index.php

Akai AFX
Giá : 5.500.000  VNĐ
Akai AMX
Giá : 6.900.000  VNĐ